Tel: +371 29 845 930

Cenas

Nekādu slēptu maksājumu – rēķins par grāmatvedības pakalpojumiem ir atkarīgs tikai un vienīgi no mēnesī apstrādājamo rēķinu un darbinieku skaita!

Visi pakalpojumu plāni iekļauj pilnu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu (visu deklarāciju iesniegšanu, algas aprēķinu un citus tieši ar grāmatvedības uzskaiti saistītus pakalpojumus).

Gada pārskata sagatavošana visiem pakalpojumu plāniem ir papildus maksājums, kas ir vienāds ar viena mēneša pakalpojuma maksu.

Pakalpojumu paketē iekļauta grāmatvedības politikas sagatavošana, tipiskāko līgumu sagatavošana, operatīvo pārskatu sagatavošana.

Atsevišķi grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem Pēc vienošanās
Grāmatvedības politikas izstrāde ** 120 EUR
Operatīvo pārskatu sagatavošana Pēc vienošanās
Gada pārskata sastādīšana nesaistītiem klientiem Pēc vienošanās
Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana saimnieciskās darbības veicējiem Pēc vienošanās
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām Pēc vienošanās
Darba algu, atvaļinājuma kompensāciju aprēķināšana un deklarāciju iesniegšana 20 EUR par darbinieku
Līgumu sastādīšana (darba līgums un amata apraksts; auto patapinājuma līgums, u.tml.) 15 EUR par līgumu
Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klienta vārdā 1 EUR/rēķins
Uzņēmuma likvidācijas dokumentu sagatavošana Pēc vienošanās
Nodokļu un grāmatvedības uzskaites konsultācijas 30 EUR/60 minūtes
Citi grāmatvedības pakalpojumi Pēc vienošanās

** Grāmatvedības politikas esamība ir viens no pamatprincipiem, kas spēj pierādīt uzņēmuma specifisko darījumu pareizu atspoguļojamību, kā arī nodrošina likuma “Par grāmatvedību” un saistošo Ministru Kabineta noteikumu prasību izpildi.